ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 11 มีนาคม 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจด้านเด็กและเยาวชนในระดับตำบลนำร่อง รวม 40 แห่ง

   
   
   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735