ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 14 กันยายน 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเอนกประสงค์(ลานมรกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการสาธิตอาชีพวิถีท้องถิ่นชาวโคราชของเด็กและเยาวชน การกล่าวคำปฏิญาณ การร้องเพลงมาร์ชเยาวชนชาติไทย การแสดงของเด็กและเยาวชน การเสวนา หัวข้อ ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และ การประกาศเจตนารมณ์เยาวชนนครราชสีมา 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน จำนวน 300 คน

   

 
 
 
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735