ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 15 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานโครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ประจำจุดมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคจุดที่ 6 ณ บ้านผู้ประสบปัญหา(นายสมภพ บอกสันเทียะ) บ้านท่าแดง จำนวน 6 ราย

   
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735