ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 16 มิถุนายน 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทและผู้ใช้บริการ บ้านพักเด็กฯ ร่วมกิจกรรม 5ส.Big Cheaning Day บริเวณภายในอาคาร และรอบๆ อาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

   
   
   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735