ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 18 กันยายน 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด "เสริมสร้างเยาวชนไทย รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น" ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 มีตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอรวมจำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แกรนด์สิริ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

   
   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735