ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 1 ตุลาคม 2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 One Home จ.นครราชสีมา ร่วมกับภาคประชาชนชาวโนนสูง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากชุมชนมีลักษณะเป็นเกาะ ในเขตพื้นที่ม.9 บ้านโนนบ่อ ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีจำนวน 72 ครัวเรือน แต่พักอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาพักที่วัดคอหงษ์ จำนวน 12 ครัวเรือน (46 คน) แจกอาหารกล่อง วัตถุดิบประกอบอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค

   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735