ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 2 เมษายน 2564

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.45 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน onehome พม.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชริทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735