ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 23 มิถุนายน 2564

วันที่ 23 มิถุนายน? 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ?และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาธิบาลโดยมีกิจกรรม "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ" โดยให้ความรู้ในเรื่องการใช้สติกับการพัฒนาองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมในเรื่องการมีวินัย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุมพักเด็กและครอบครัวจังหวัด?นครราชสีมา

   
   
   
   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735