ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 24 สิงหาคม 2561
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ และอนามัยเจริญพันธ์ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายชัยยันต์ หมายกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าโครงการประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 140 คน

 
   
 
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735