ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 24 พฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 “คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโดย ผู้บังคับหน่วยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ให้การต้อนรับ

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735