ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 28 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา โดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ได้ตอนรับสภาเด็กและเยาวชน?จังหวัดมหาสารคาม?และภาคีเครือข่าย เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน? ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735