ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 6 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 ตุลาคม? 2564 เวลา 09.09 น. เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ พร้อมใจสักการะสิ่งศักดิ์ พระภูมิ-เจ้าที่ และพระประชาดี เอาฤกษ์ชัย สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เปิดปีงบประมาณใหม่ 2565

   
 
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735