ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 4 กันยายน 2561
วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 โดยมี นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วนหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากวัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มูลนิธิเด็กกล้าดี คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนคราชสีมา

 
   
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735