ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 7 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ น.ส.ฉาฑิญา เสาวกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง “วิศวกรสังคม” โดยมีนายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบนโยบาย และมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จัดอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735