ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
เมนูหลัก
 กิจกรรม 8 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังวัดนครราชสีมา เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน- พฤษภาคม? 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายและข้อสั่งการต่างๆจากกระทรวง กรม พร้อมพิจารณากำหนดแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

   
จดหมายข่าว
สถิติ/ข้อมูล

สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300

สถิติข้อมูลการให้บริการ

โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา

บทบาทภาระกิจ ดย.
ตามโครงสร้างใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735