ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
 กิจกรรม 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ได้ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการไปใช้สิทธิออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีการแจกเอกสารให้ความรู้ขั้นตอนการมาออกเสียง การใช้สิทธิในูหา
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียง ลงประชามติ ณ หน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

  
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 5 ปี อาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยตรีสันทนา   ศรีโพธิ์
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนงานการให้ความ
  ช่วยเหลือ OSCC/ 1300