ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
 กิจกรรม 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษษา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 
ได้นำผู้อยู่ในอุปการะ ทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

  
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำโดย นางศิริธนาพร  ภูริหิรัญทัชร์
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก และคณะ ได้แนะนำกระบวนการทำงานเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 
และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้า ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยตรีสันทนา   ศรีโพธิ์
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนงานการให้ความ
  ช่วยเหลือ OSCC/ 1300