ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
 กิจกรรม 
วันที่ 21 มีนาคม 2560  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ในเรื่องการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและ การป้องกันอัคคีภัย การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยตรีสันทนา   ศรีโพธิ์
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
บทบาทภาระกิจ ดย.
 ตามโครงสร้างใหม