ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
 กิจกรรม 
วันที่ 1 กันยายน 2559  คณะเจ้าหน้าที่และผู้ทีอยู่ในอุปการะของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระประชาบดี เพื่อเป็นการสะการะพระประชาบดี และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่่อสถาบัน"บำบัดทุกข์บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยตรีสันทนา   ศรีโพธิ์
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนงานการให้ความ
  ช่วยเหลือ OSCC/ 1300