ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2561<<
งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561
โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" วันที่ 6 กันยายน 2561
การประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ และอนามัยเจริญพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2561
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสำนักงาน บพด.นม. วันที่ 10 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหา โรคเอดส์ และอนามัยเจริญพันธ์ รุ่นที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมชาวโคราชภูมิใจ จิตอาสากู้ภัย 13 หมูป่า วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
โครงการสภาเด็กและเยาวชนหลานย่า รวมพลังจิตอาสา เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด"เสริมสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอนท้าววิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา ณ โรงเรียนปริยัติไพศาล วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2561
การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน วันที่ 28 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 (1 มิถุนายน 2561)
วันงดสูบบุรีโลก และพิธีลงนาม MOU การดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 (31 มิถุนายน 2561)
การนำเสนอจาการแบ่งกลุ่มระดมความคิด"มุมมองการทำธุรกิจ E-Sports เพื่อการปกป้องคุ้มครองและการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน" (26 - 27 พฤษภาคม 2561)
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี 1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735