ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2562 <<
การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน วันที่ 28 กันยายน 2562
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ในกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสารวมใจสร้างชะลอรักษ์" วันที่ 19 กันยายน 2562
โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 กันยายน 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง “วิศวกรสังคม” วันที่ 7 กันยายน 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 วันที่ 5 กันยายน 2562
ต้อนรับศึกษาดูงานจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2562
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 22 สิงหาคม 2562
โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20 สิงหาคม 2562
หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ เข้าพบนายอำเภอครบุรีเพื่อหารือการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 6 มิถุนายน 2562
กิจกรรม “จิตอาสาชุมชนริมทางรถไฟ” วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 “คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม" วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
การลงพื้นที่และประชุมในจังหวัดนครราชสีมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
การตรวจเยี่ยมราชการ คณะผู้ตรวจราชการฯ(น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ) วันที่ 25 เมษายน 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2562
กิจกรรมจิตอาสาแจกน้ำดื่มและผ้าเย็น "รณรงค์สงกรานต์สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย" วันที่ 11 เมษายน 2562
โครงการพลเมืองออกแบบการสื่อสาร เมืองสร้างสรรค์สู่ โคราชยิ้ม วันที่ 6 เมษายน 2562
จัดบูธโครงการสถานีสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2562
จัดบูธนิทรรศการในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว กิจกรรมต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 3 เมษายน 2562
โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ครั้งที่ 2 วันที่ 2 เมษายน 2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562
การประชุมปฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2562
กิจกรรมไหว้สักการะท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม) เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี วันที่ 22 มีนาคม 2562
โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ปี 2562 วันที่ 12 มีนาคม 2562
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 7 มีนาคม 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562
กิจกรรมออกบูธ ตลาดนัดเดิ่นดอนปันยิ้ม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมทำบุญและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม 5ส. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
งานนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมรับมอบนโยบายในการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562
ประชุมเวทีรัฐเพื่อสังคมและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม ( Social Lab) วันที่ 28 มกราคม 2562
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 วันที่ 24 มกราคม 2562
โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) วันที่ 24 มกราคม 2562
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านกอก วันที่ 18 มกราคม 2562
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายออ วันที่ 15 มกราคม 2562
งานวันเด็ก ประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 10 มกราคม 2562
กิจกรรมงานปีใหม่ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561
การประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 ธันวาคม 2561
ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน วันที่ 21 ธันวาคม 2561
โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน(การป้องกันภัยจากอัคคีภัย) วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 6 ธันวาคม 2561
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และการบรรยายให้ความรู้ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

โครงการ “รวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชน มุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

การประชุม One Home เตรียมงานบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม 5ส. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
พิธีลงนาม MOU ข้อตกลงในการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในหัวข้อ "บทบาทการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม 5ส. วันที่ 24 ตุลาคม 2561
โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" วันที่ 24 ตุลาคม 2561
โครงการมหกรรมที่อยู่อาศัยชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 ตุลาคม 2561
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน วันที่ 11 ตุลาคม 2561

 

 

กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี 1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735