ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563<<
ร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้ตระหนักรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวทางหลัก
ปรัชญา " เศรษฐกิจพอเพียง" จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 ( 28 ก.ย.63)
รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2563 ประเภทภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) 25 ก.ย.63
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด "เสริมสร้างเยาวชนไทย รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"(18 ก.ย.63)
กิจกรรมทำบุญสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (11 ก.ย.63)
ร่วมงานมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่2 (9 ก.ย.63)
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ บริเวณชุมชนหลังวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา (7 ก.ย.63)
การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน (28 ส.ค.63)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (14 ส.ค.63)
โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (30 ก.ค.63)
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563 (21 ก.ค.63)
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อ.ปักธงชัย.จ.นครราชสีมา (10 ก.ค.63)
โครงการ "พม.เราไม่ทิ้งกัน" ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร การเคหะสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (18 มิ.ย.63)
การตรวจเยี่ยมราชการ คณะผู้ตรวจราชการฯ (นายอนันต์ ดนตรี) วันที่ 16 มิถุนายน 2563
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (12 มิ.ย.63)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (29 พ.ค.63)
กิจกรรม "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (28 เม.ย.63)
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563 (28 เม.ย.63)
โครงการ "ครัวโคราชแบ่งปัน" ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (28 เม.ย.63)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครราชสีมา(27 เม.ย.63)
ขอขอบพระคุณองค์การ Uniccf ที่ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (14 เม.ย.63)
กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวาระปีใหม่ไทย 2563 (14 เม.ย.63)
กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (3 เม.ย.63)
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (13 มีนาคม 2563)
กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2/2563 (6 มีนาคม 2563)
การประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 (28 มกราคม 2563)
การเสวนาในโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ (22 มกราคม 2563)
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (22 มกราคม 2563)
โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (15 มกราคม 2563)
กิจกรรม 5 ส. (10 มกราคม 2563)
กิจกรรมวันเด็กแจกของให้เด็กนักเรียน (7 มกราคม 2563)
กิจกรรมงานรณรงค์ "เปลี่ยนแว้นเป็นว้าว"( 27 ธันวาคม 2562)
งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 (26 ธันวาคม 2562)
การประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (21 ธันวาคม 2562)
การประชุมคณะกรรมการและทำงานขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 (19 ธันวาคม 2562)
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (19 ธันวาคม 2562)
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเจมส์คุกและนักศึกษาอาสาสมัครล่ามแปลภาษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน (11 ธันวาคม 2562)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป (5 ธันวาคม 2562)
คณะแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ศึกษาดูงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (27 พฤศจิกายน 2562)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสียหายที่มีความประสงค์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3/2562 (27 พฤศจิกายน 2562)
โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (21 พฤศจิกายน 2562)
กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และกิจกรรม 5ส. (30 ตุลาคม 2562)
การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/2562 วันที่ (30 ตุลาคม 2562)
กิจกรรม 5ส. (9 ตุลาคม 2562)
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งสำนักงาน บพด.นม. (4 ตุลาคม 2562)

 

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือน

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี 1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735