ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2564<<
กิจกรรม 5ส.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (25 ส.ค.64)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล? บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (23 มิ.ย.64)
กิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (16 มิ.ย.64)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (8 มิ.ย.64)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อท่านท้าวสุรนารีเนื่องในวันสงกรานต์
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ณ วัดโนนสำเภาทองหมู่ 9 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ( 8 เม.ย.64)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2564 ( 2 เม.ย.64)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2564 ( 11 มี.ค.64)
onehome จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัว จากเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา ( 6 มี.ค.64)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและระดับตำบล จำนวน 6 รุ่น
ร่วมออกบูธในงานมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา (26 ก.พ.64)
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านหนองผือหมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา (18 ก.พ.64)
กิจกรรมจิตอาสาจากน้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนคราชสีมา (17 ก.พ.64)
กิจกรรมของผู้ใช้บริการภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (16 ก.พ.64)
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทองหลาง ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา (15 ก.พ.64)
กิจกรรม 5 ส. ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (10 ก.พ.64)
กิจกรรม 5 ส. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (3 ก.พ.64)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (2 ก.พ.64)
พม. ช่วยเหลือเด็ก 14 ปี ป่วยโรคกรดในเลือด ไม่มีเงินค่ารักษา (26 ม.ค.64)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (5 ม.ค.64)
ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 (18 ธ.ค.63)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 63)
กิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (27 พ.ย.63)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครราชสีม (18 พ.ย. 63)
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนเมืองยางศึกษา หมู่ 3 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา (18 พ.ย. 63)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (16 พ.ย.63)
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน หมู่ 6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (12 พ.ย. 63)
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ( 20 ต.ค.63)
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ทำจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ( 28 ต.ค.63)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัว
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลลาดบัวขาวและตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จำนวน 7 ครอบครัว ( 28 ต.ค.63)
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ทำจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ ต.กระโทก อ.โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ( 22 ต.ค.63)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ( 21 ต.ค.63)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ( 20 ต.ค.63)
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง ตำบลตลาดไทรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ( 8 ต.ค.63)

 

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือน

สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี 1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735