ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
เครือข่ายบ้านพักเด็กและครอบครัวในการช่วยเหลือป้องกันปัญหาสังคม
จังหวัดนครราชสีมา
1. อำเภอเมืองนครราชสีมา 17. อำเภอเมืองยาง    
2. อำเภอปากช่อง  18. อำเภอจักราช                   
3. อำเภอสีคิ้ว         19. อำเภอโนนสูง                 
4. อำเภอสูงเนิน         20. อำเภอห้วยแถลง             
5. อำเภอขามทะเลสอ          21. อำเภอหนองบุญมาก       
6. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22. อำเภอโนนไทย              
7. อำเภอโชคชัย                 23. อำเภอด่านขุนทด           
8. อำเภอปักธงชัย               24. อำเภอเทพารักษ์            
9. อำเภอวังน้ำเขียว             25. อำเภอพระทองคำ          
10. อำเภอครบุรี                  26. อำเภอขามสะแกแสง      
11. อำเภอเสิงสาง               27. อำเภอบัวใหญ่               
12. อำเภอพิมาย                 28. อำเภอบัวลาย               
13. อำเภอชุมพวง               29. อำเภอแก้งสนามนาง      
14. อำเภอโนนแดง             30. อำเภอสีดา                    
15. อำเภอประทาย             31. อำเภอบ้านเหลื่อม         
16. อำเภอลำทะเมนชัย       32. อำเภอคง                     

นางอรินท์มาศ    กาแก้ว
 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม/โครงการ
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี 1300
โซนการดำเนินงาน 1300
จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
     
เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 044-922765 , 044-922734 Fex. 044-922735