ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิชาการ โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ปรำจำปี 2564
ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา เด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดภาพโปสเตอร์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ท่านที่สนใจสามารถสมัครที่
QR Code นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสรุ่นที่ 4
กระทรวง พม. รับสมัครฝึกอรรมอาชีพ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ภายหลังสถานการณ์โควิด
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านพัฒนาเด็กฯ
ประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2565<<
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมใจสักการะสิ่งศักดิ์ พระภูมิ-เจ้าที่ และพระประชาดี (6 ต.ค.64)
One Home จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (1 ต.ค.64)
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2564<<
กิจกรรม 5ส.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (25 ส.ค.64)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (23 มิ.ย.64)
กิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (16 มิ.ย.64)
ประชุมประจำเดือนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (8 มิ.ย.64)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อท่านท้าวสุรนารีเนื่องในวันสงกรานต์
ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ณ วัดโนนสำเภาทองหมู่ 9 ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ( 8 เม.ย.64)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2564 ( 2 เม.ย.64)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2564 ( 11 มี.ค.64)
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563<<
ร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้ตระหนักรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวทางหลัก
ปรัชญา " เศรษฐกิจพอเพียง" จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 ( 28 ก.ย.63)
รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2563 ประเภทภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) 25 ก.ย.63
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด "เสริมสร้างเยาวชนไทย รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"(18 ก.ย.63)
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2562<<
การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน (28 กันยายน 2562)
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ในกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสารวมใจสร้างชะลอรักษ์" (19 กันยายน 2562)
โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา (15 กันยายน 2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง “วิศวกรสังคม” (7 กันยายน 2562)
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2561<<
งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561
โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" วันที่ 6 กันยายน 2561
การประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กันยายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ และอนามัยเจริญพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

นางอรินท์มาศ    กาแก้ว
 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
ทำเบียบผู้บริหารกระทรวง พม.
สถิติ/ข้อมูล

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

web page counter

ปฏิทิน/เวลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735