ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
......
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน 2565
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับ AIS ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ แม่วัยรุ่นและแม่วัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยว โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน/จังหวัด ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแม่วัยรุ่นและแม่วัยรุ่นเลี้ยงเดี่ยวผ่านการอบรมออนไลน์ ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครอบรมออนไลน์ให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9กุมภาพันธ์2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรม ดย.
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ "positive parenting เลี้ยงดูด้วยการสื่อสารพลังบวก"
ประชาสัมพันธ์งานเสวนาออนไลน์ "เกมสมดุล ครอบครัวสมดุล"
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2565<<
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (11 พ.ค.65)
ประชุมประจำเดือน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (9 พ.ค.65)
ประชุมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2565 (21 เม.ย.65)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เม.ย.65)
กิจกรรมวันคนพิการสากล มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม วันสตรีสากล (28 มี.ค.65)
พิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (23 มี.ค.65)
ประชุมประจำเดือน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (28 ก.พ.65)
โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" วันที่ 23 ธันวาคม 2564
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2564<<
กิจกรรม 5ส.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (25 ส.ค.64)
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (23 มิ.ย.64)
กิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (16 มิ.ย.64)
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563<<
ร่วมโครงการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนให้ตระหนักรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวทางหลัก
ปรัชญา " เศรษฐกิจพอเพียง" จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 ( 28 ก.ย.63)
รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนปี 2563 ประเภทภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) 25 ก.ย.63
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด "เสริมสร้างเยาวชนไทย รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น"(18 ก.ย.63)
>> กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2562<<
การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน (28 กันยายน 2562)
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 ในกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสารวมใจสร้างชะลอรักษ์" (19 กันยายน 2562)
โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา (15 กันยายน 2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง “วิศวกรสังคม” (7 กันยายน 2562)

นางอรินท์มาศ    กาแก้ว
 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
ทำเบียบผู้บริหารกระทรวง พม.
สถิติ/ข้อมูล

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

web page counter

ปฏิทิน/เวลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เลขที่ 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel.044-922765 , 044-92734 Fex. 044-922735